Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Neurokemisk diagnostik vid Alzheimers sjukdom. Biokemiska markörer i cerebrospinalvätska
Engelsk titel: Neurochemical diagnosis of Alzheimer disease. Biochemical markers in the cerebrospinal fluid Författare: Blennow K Språk: Swe Antal referenser: 0 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 01029493

Tidskrift

Incitament 2001;10(1)20-4 ISSN 1103-503x KIBs bestånd av denna tidskrift