Sök artiklar i SveMed+


Not just another kinase. Ny viden om myeloproliferativ sygdom
Engelsk titel: Not just another kinase. New knowledge about myeloproliferative disease Läs online Författare: Bjerrum OW Språk: Dan Antal referenser: 5 Dokumenttyp: Ledare UI-nummer: 06091987

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2006;168(39)3293 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift