Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Hydroxyurea-inducerade underekstremitetsulcera hos patienter med kroniske myeloproliferative tilstande
Engelsk titel: Hydroxyurea-induced leg ulcers in patients with chronic myeloproliferative disorders Författare: Hyldahl Olesen L ; Bach Pedersen B Språk: Dan Antal referenser: 17 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 01121387

Tidskrift

Ugeskrift for Laeger 2001;163(49)6908-11 ISSN 0041-5782 E-ISSN 1603-6824 KIBs bestånd av denna tidskrift Denna tidskrift är expertgranskad (Peer-Reviewed)