Sök artiklar i SveMed+

Observera: SveMed+ upphör att uppdateras!Handläggning av traumatiska hjärnskador
Engelsk titel: Management of traumatic brain injuries Författare: Bellander, Bo-Michael Språk: Swe Antal referenser: 9 Dokumenttyp: Översikt UI-nummer: 14113882

Tidskrift

Svensk Kirurgi 2014;72(3)298-303 ISSN 0346-847x KIBs bestånd av denna tidskrift